Εσπερίδα Ενημέρωσης & Περιφερειακό Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας από το Πράσινο Ταμείο και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CEI-Greece

Το Πράσινο Ταμείο και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΑΜΘ) συνδιοργανώνουν και σας προσκαλούν στην «Εσπερίδα Ενημέρωσης και το Περιφερειακό Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας», από τις 13 έως και τις…

Τροποποίηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ»

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/113802/3104/06.12.2021 (ΑΔΑ:Ω8ΘΠ4653Π8-ΞΗ7) άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, ως προς την επωνυμία της εταιρείας, από «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» σε…

Γνωμοδοτήσεις ΚΕΣΑ 30.1.2023

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 36 & ΤΕΡΤΣΕΤΗ 7 -ΠΡΑΞΗ 68 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-ΛΕΩΝΙΔΙΟ-ΘΕΣΗ ΚΟΙΛΑΣΟ-ΣΑΡΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ -ΠΡΑΞΗ 39 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-ΘΕΣΗ ΚΟΙΛΑΣΟ-ΕΥΑΓ. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ-ΠΡΑΞΗ 44 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-ΘΕΣΗ ΣΙΟΣ ΜΑΡΣΑΛ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. -ΠΡΑΞΗ 43 ΔΗΜΟΣ…

Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στη 2η Διάσκεψη της Διακυβερνητικής Διαπραγματευτικής Επιτροπής για τη ρύπανση από τα πλαστικά

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Πέτρος Βαρελίδης εκπροσώπησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας στην 2η Διάσκεψη της Διακυβερνητικής Διαπραγματευτικής Επιτροπής για τη ρύπανση από τα πλαστικά, που…

Η ΚΑΠ δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της αγροδιατροφικής κρίσης

Η τρέχουσα κρίση είναι πολυ-παραγοντική και προκαλεί άμεσες και έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις στον αγροδιατροφικό τομέα, γι αυτό και ο «προϋπολογισμός της ΚΑΠ δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης»,…

Παράταση των περιορισμών στις ουκρανικές εξαγωγές προτείνει ο Επίτροπος Γεωργίας

Οι προσωρινοί εμπορικοί περιορισμοί σε τέσσερα γεωργικά προϊόντα από την Ουκρανία προς πέντε ευρωπαϊκές χώρες «πρώτης γραμμής» πρέπει να παραταθούν τουλάχιστον έως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον Επίτροπο Γεωργίας της…

Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου συζητήθηκε σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παντελής Κάπρος

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα σύσκεψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας και της ΡΑΑΕΥ. Σε αυτήν, εξετάστηκαν τα δεδομένα προκειμένου…

Η απόσταξη γαλλικών κρασιών δεν φαίνεται (ακόμη) να αποτελεί προτεραιότητα για το ευρωπαϊκό αποθεματικό κρίσης

1 Ιουνίου 2023 Η απόσταξη γαλλικών κρασιών δεν φαίνεται (ακόμη) να αποτελεί προτεραιότητα για το ευρωπαϊκό αποθεματικό κρίσης Αν και οι Βρυξέλλες προσφέρουν απελευθέρωση του αποθεματικού κρίσης στους προβληματικούς τομείς…

top Generated by Feedzy