Κατηγορία: Ειδήσεις

Ετήσια Έκθεση περιβαλλοντικής Επίσης για το 2022 – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. (Εργοστάσιο Όλυμπος Λάρισας)

Ετήσια έκθεση Απογραφικό δελτίο The post Ετήσια Έκθεση περιβαλλοντικής Επίσης για το 2022 – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. (Εργοστάσιο Όλυμπος Λάρισας) appeared first on .  

Τροποποίηση διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ»

Τροποποίηση άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) ως προς την επωνυμία της εταιρείας-κατόχου από «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ» και διακριτικό…

Τροποποίηση άδειας διύλισης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τροποποίηση ως προς την επωνυμία του κατόχου της εκ του νόμου χορηγηθείσας άδειας διύλισης, από «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ…

Μανώλης Γραφάκος από τα εγκαίνια της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων στο Αμάρι Ρεθύμνου: Η Ελλάδα αποκτά με ταχείς ρυθμούς σύγχρονες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων

Τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μανώλη Γραφάκου, του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Τεχνικού Συμβούλου του Υπουργείου…

Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στον ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία – Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ. Μονάδες αφαλάτωσης

Σχετικό έγγραφο The post Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στον ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο…

Δράσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών στην περιοχή Στενών Αψάλου-Ποταμού Μογλενίτσα-Υποέργο 1 :υποδομές πρόληψης δασικών πυρκαγιών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ The post Δράσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών στην περιοχή Στενών Αψάλου-Ποταμού Μογλενίτσα-Υποέργο 1 :υποδομές πρόληψης δασικών πυρκαγιών appeared first on .  

Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 6 ΜW, στη θέση «Κορακόβραχος ΙΙ» του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΛΙΕΣ Μ.Α.Ε.», λόγω αλλαγής του τύπου και της θέσης των ανεμογεννητριών και παράταση διάρκειας χρονικής ισχύος αυτής

Τροποποίηση Παράτασης Άδειας εγκατάστασης ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ ΙΙ The post Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 6 ΜW, στη θέση «Κορακόβραχος ΙΙ» του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς…

Έγκριση Πρακτικού της Κριτικής Επιτροπής για τον ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για την μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 188Ζ της Κοινότητας Παπάγου»

Απόφαση έγκρισης Πρακτικού απονομής Απόφαση έγκρισης πρακτικού εκδίκασης ενστάσεων Διαβιβαστικό ΓΙΑ ΥΠΕΝ, ΣΑΔΑΣ, ΤΕΕ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Δελτίο τύπου The post Έγκριση Πρακτικού της Κριτικής Επιτροπής για τον ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ…

top Generated by Feedzy