Οι Αγροτικές Ευκαιρίες Αναστέλλουν τα Σεμινάρια μέχρι νεοτέρας.

Κλειστό μέχρι Νεοτέρας λόγω απόφασης Αναστολής του Υπουργείου Υγείας για την Ασφάλεια όλων μας.

Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση σας.

Back to Top