Μέτρο 123Α για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης εμπορίας και εξαγωγών

αποξήρανση φρουτων

Μια νέα και πολύ αναμενόμενη επιδότηση ξεκινά για την ενίσχυση της αξίας των αγροτικών προϊόντων με την υποστήριξη και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης εμπορίας και εξαγωγών

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  (ΦΕΚ 30787/Β΄/04-12-2013) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που διέπει τον καθορισμό της διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων στο Μέτρο 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, και την υπογραφή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, της Απόφασης Καθορισμού Λεπτομερειών Εφαρμογής του Μέτρου 123Α η οποία έχει ήδη αποσταλεί για δημοσίευση, θα προβεί στις επόμενες ημέρες σε ανοικτή προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εν δυνάμει δικαιούχους, που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του εν λόγω μέτρου.

 

 


 

Το εν λόγω μέτρο χορηγεί ενίσχυση, υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου, και αναφέρεται σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων όταν από τη μεταποίησή τους προκύπτει γεωργικό προϊόν. Καλύπτει δε, το σύνολο των τομέων γεωργικού ενδιαφέροντος. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 25 έως 65%, ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.


 Γραμμή μηχανημάτων αποξήρανσης φρούτων

 

Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να αφορούν σε ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση μονάδων, βάσει των οποίων, κατατάσσονται σε δράσεις και κατηγορίες, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Μέτρου 123Α.

 


 

Η εταιρία μας, με πολυετή πείρα και μέσα από την ορθή συνεργασία εξειδικευμένων  γεωπόνων - μελετητών, περιβαλλοντολόγων, οικονομολόγων, μηχανικών και άλλων απαραίτητων επιστημόνων, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, επενδυτικών σχεδίων, για προγράμματα επιδοτήσεων και υπηρεσίες συμβούλου για νέες καλλιέργειες και εκτροφές, projects εξαγωγών και πλήθος άλλων υπηρεσιών.


 

Με αυτές τις δύο αποφάσεις, έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια από το ΥπΑΑΤ.:

-    Nα απλοποιηθούν και επιταχυνθούν όσο το δυνατόν οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης με προτεραιότητα σε αυτές που έχουν ετοιμότητα και ωριμότητα υλοποίησης.

-    Nα ενσωματωθεί η δυσμενής οικονομική κατάσταση που βιώνει σήμερα η χώρα συνεκτιμώντας την οικονομική ύφεση και των προηγούμενων ετών στους οικονομικούς δείκτες αξιολόγησης και στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.

-    Nα δοθεί βαρύτητα σε επιχειρήσεις με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα.

-    Nα δοθεί βαρύτητα σε επιχειρήσεις που έχουν κατορθώσει στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η Χώρα, να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης.

-    Nα δοθεί βαρύτητα στις μικρές μεταποιητικές μονάδες στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

-    Nα  προωθηθούν θέματα καινοτομίας , νέων προϊόντων καθώς και των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ , βιολογικών και ολοκληρωμένης διαχείρισης

-    Nα προωθηθούν οι νέες – προηγμένες παραγωγικές διαδικασίες και συσκευασίες προϊόντων.

-    Nα ενθαρρυνθεί η συμβολαιακή γεωργία με σκοπό την τόνωση του πρωτογενούς τομέα και του Έλληνα Αγρότη και Κτηνοτρόφου.

-    Nα ενθαρρυνθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών και θερμικών αναγκών των μονάδων.

-     Nα δοθεί δυνατότητα χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων φιλικών προς τις μεταποιητικές επιχειρήσεις μετά τη σύσταση και ενεργοποίηση της χρηματοδοτικής μονάδας του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (Τ.Α.Ε.), μέσω του ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

-    Nα είναι δυνατή η χορήγησης προκαταβολής στους δικαιούχους ενίσχυσης.

 

Μάνγκο αποξηραμένο

 

Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης  ανέρχεται στα 100.000.000 €  με δυνατότητα να αυξηθεί αν υπάρξουν διαθέσιμοι πόροι και θα διατεθεί κατά προτεραιότητα δεδομένου ότι η πρόσκληση είναι ανοικτή. Πηγή:  Αγροτικές Ευκαιρίες 

 

σημαντική παρατήρηση:

 

Όλα τα προγράμματα επιδοτήσεων ανακοινώνονται για πολύ μικρό διάστημα!

 

Αυτό σημαίνει ότι αν δείτε σήμερα αυτή την καταχώρηση το πιθανότερο είναι να έχει λήξει η προθεσμία σύνταξης και κατάθεσης σχετικής μελέτης και ενός ολοκληρωμένου φακέλου επιδότησης και χρηματοδότησης αυτού που θα θέλατε να κάνετε!

 

 Υπάρχει λύση

 

Αναλαμβάνουμε Πανελλαδικά την πρώτη φάση της μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για τον υποψήφιο επενδυτή που θα θελήσει να ενταθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα που ταιριάζει αποκλειστικά με τις δικές του ανάγκες και δυνατότητες για 6 μηνη παρακολούθηση και υποστήριξη, με επιλέξιμη δαπάνη της μελέτης προ αξιολόγησης με ένα ελάχιστο κόστος.

  

Πληροφορίες στο τηλ. 210-8818416 καθημερινά 9.30-16:00.

 

Βιοτεχνία παρασκευής Μαρμελάδας απο Aronia 

 

 

Συσκευαστήριο μελιού

 

λάδι με δενδρολίβανο

 

Αρχική σελίδα

 

 

Διαβάστηκε 2592 φορές

Back to Top