Παρασκευή, 02 Μάρτιος 2018 11:09

Δράση 1.1.1 «Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Στόχος του μέτρου είναι η κατάρτιση γεωργών και κτηνοτρόφων, έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες, οι οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους νέους γεωργούς, οι οποίοι είναι πιο δεκτικοί στην αξιοποίηση της καινοτομίας και γνώσης και στους κατόχους κτηνοτροφικής ή μικτής εκμετάλλευσης.

Για την κατάρτιση των ωφελουμένων του μέτρου θα προωθηθεί ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη, η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων, η ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης καθώς επίσης και οι αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών – καταρτιζομένων.

Ταμείο: ΕΓΤΑΑ

Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Δικαιούχος: Η δράση θα υλοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» με αυτεπιστασία

Ωφελούμενοι:

Δικαιούχοι μέτρου 112 «Ενισχύσεις για νέους γεωργούς» περιόδου 2007-2013, 2η προκήρυξη

Δικαιούχοι υπομέτρου 6.1 «Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς» περιόδου 2014-2020

Δικαιούχοι υπομέτρου 6.3 «Ενίσχυση για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων» περιόδου 2014-2020.  Πηγή.


Οι Αγροτικές Ευκαιρίες στα σεμινάρια που διεξάγουν  όλη την διάρκεια του έτους με τους έμπειρους εισηγητές ( Γεωπόνους ) και συνεργάτες Ενημερώνουν ( επικαιροποιημένα ) με ότι Νέα Επιδότηση αφορά τον αγροτικό χώρο

και ότι ανακοινώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υποστηρικτικά – για επαγγελματίες Αγρότες Δωρεάν – μετά το Σεμινάριο σχετική ενημέρωση και υποστήριξη ( επιλεξιμότητα ) με Γεωπόνους – Μελετητές.


Σεμινάρια Αγροτικών Ευκαιριών

Διαβάστηκε 2245 φορές

Back to Top