Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2013 15:23

Νέα επιδότηση για αγροτουρισμό και τα παραδοσιακά τρόφιμα

Ένα πρόγραμμα επιδότησης και χρηματοδότησης στον τομέα αγροτουρισμού και ίδρυσης μικρών τοπικών επιχειρήσεων στην επαρχία έρχεται και αυτό με την σειρά του να ενισχύσει όλες εκείνες τις βιώσιμες δράσεις που αποσκοπούν στην τοπική ανάπτυξη και ανάδειξη της τοπικής ποιοτικής παραγωγής.

Το όλο πρόγραμμα «τρέχει» κάτω από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Από 35% έως 60% κυμαίνεται το ποσοστό των επιδοτήσεων για τη δημιουργία αγροτουριστικών καταλυμάτων καθώς και την παραγωγή αγροτικών παραδοσιακών προϊόντων που προβλέπουν τα προγράμματα, ύψους 65 εκατ. ευρώ του «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» που προκηρύχθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 65 εκατ. ευρώ και το συνολικό κόστος ανά επένδυση ανέρχεται έως 600.000 ευρώ για ορισμένες υποδομές και έως 300.000 ευρώ για τις υπόλοιπες δράσεις (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων).

 

Η προκήρυξη αφορά τα Μέτρα 311, 312 και 313 του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) για τα έτη 2007–2013 ( «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»).

 

Εκτός από αγροτουριστικά καταλύματα και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες (3, 4, 5 αστέρων και έως 40 κλίνες), επιδοτείται η παραγωγή παραδοσιακών τροφίμων όπως ζυμαρικά, αποστάγματα, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες κλπ. Οι επενδύσεις μπορούν να γίνουν τόσο από κατ' επάγγελμα αγρότες όσο και από ιδιώτες που δεν έχουν σχέση με τον αγροτικό χώρο.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αγροτικές περιοχές σε κάθε νομό της Ελλάδας, κυρίως ορεινές και μειονεκτικές, που μπορούν να φιλοξενήσουν ιδιωτικές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα (γνωστές ως Ολοκληρωμένες Περιοχές Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου - ΟΠΑΑΧ).

 

Ο στόχος των Μέτρων επιδότησης.

 

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας. Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ και το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 35%-60%.

 

Ειδικότερα, για τη «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» (Μέτρο 311), οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν, ενδεικτικά, στην ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς τουρισμού, βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε επιλεγμένους κλάδους, καθώς και στη βελτίωση της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έχουν επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Νέοι Γεωργοί, στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Το συνολικό κόστος ανά επένδυση ανέρχεται έως 600.000€ για ορισμένες υποδομές και έως 300.000€ για τις υπόλοιπες δράσεις του Μέτρου (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων).

 

Για τη «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» (Μέτρο 312).

 

 

Ενδεικτικά, οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν σε:

 

• ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους,

• βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους,

• δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.

 

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι:

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

Το συνολικό κόστος των προαναφερόμενων επενδύσεων ανέρχεται έως 300.000 €, ενώ για όσες υπάγονται στην κατηγορία «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας», το επιλέξιμο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 €, εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.

 

Για την «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» (Μέτρο 313), για την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της τουριστικής υποδομής. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου θα ανέρχεται στα 600.000 € για ορισμένες υποδομές, ενώ για τις υπόλοιπες δράσεις (ιδρύσεις, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων) θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €.

 


 

Πως μπορούν οι Αγροτικές Ευκαιρίες να αναλάβουν την διαδικασία υποστήριξης σας για ένταξη σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Όλα τα προγράμματα «ανοίγουν» για ένα σχετικό διάστημα.

Ο υποψήφιος δικαιούχος επιδότησης και χρηματοδότησης για να έχει κάποιες πιθανότητες σε αυτό αλλά και σε επόμενα προγράμματα  είναι καλό να ακολουθήσει τα εξής βήματα.


 

 

Α. προ αξιολόγηση

Δηλαδή έμπειροι συνεργάτες των Αγροτικών Ευκαιριών, Οικονομολόγοι ή Εξειδικευμένοι Γεωπόνοι (φυτικής Παραγωγής, Τεχνολόγοι τροφίμων, ή Οικονομικού τομέα) αναλαμβάνουν για λογαριασμό σας και αφού συμπληρώσετε προσεχτικά (θα έχετε και εκεί την σχετική βοήθεια)  το σχετικό 4σέλιδο έντυπο την αξιολόγηση για κατάταξη και βαθμολογία σε επόμενο πρόγραμμα που σας αφορά.

 

 Εδώ το «μυστικό» είναι να γνωρίζετε από πριν με τι ακριβός θέλετε να ασχοληθείτε και να έχετε ξεκαθαρίσει και που ακριβός θέλετε να φτάσετε.

 

Βοήθεια από εμάς θα υπάρχει από το πρώτο βήμα και συνεχώς, αλλά μην Ξεκινήσετε από την φράση «θέλω απλά να πάρω επιδότηση» αλλά τι θα κάνω και τι θα υλοποιήσω με την βοήθεια αυτής (να έχει το στοιχείο της πρωτοτυπίας και Βιωσιμότητας του σχετικού επενδυτικού εγχειρήματος).

Με την βοήθεια αυτού του εντύπου σας ενημερώνουμε Εσάς και μόνο εσάς για το πρόγραμμα που μπορεί να καλύψει αυτό που επιθυμείτε να κάνετε, πανελλαδικά.

Μπορεί να τύχει να «τρέχει»  ένα υποπρόγραμμα που να σας ταιριάζει απόλυτα!

 

Β. Μελέτη.

 

Αμέσως μετά στο επόμενο βήμα που είναι  η σύνταξη (από εμάς) και κατάθεση Ολοκληρωμένου Φακέλου πρότασης Επενδυτή (μελέτη).

 

Γ. Υλοποίηση

 

Φυσικά αναλαμβάνουμε με την τεχνογνωσία που διαθέτουν οι συνεργάτες μας την Υλοποίηση του αναπτυξιακού σας Project, με το «κλειδί στο χέρι».

 

Διαβάστε εδώ για επιδοτήσεις

  

ΕΣΠΑ 2013 οδηγίες για επιδότηση

 

Οδηγίες για να μπορέσω να πάρω επιδότηση

  

Νέος αναπτυξιακός νόμος 2013 τι προβλέπει για την γεωργία

 

 

Τηλ. 210-8818416 / επιδοτήσεις.   Και για  Επικοινωνία  (καθημερινά 10:00 π.μ  έως  6 μ.μ)      

 

 

αρχική σελίδα    

 

Διαβάστηκε 4964 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2013 21:19

Back to Top