Τρίτη, 11 Δεκέμβριος 2018 16:38

Νέες επιδοτήσεις για τρία προγράμματα ΕΣΠΑ για το 2019

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(6 ψήφοι)

 

Θέμα : Επιδότηση ΕΣΠΑ

Μπορεί η εκταμίευση των χρημάτων για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, που προκηρύχθηκαν την προηγούμενη τριετία, να βρίσκεται ακόμα σε πολύ χαμηλό επίπεδο, όμως το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δρομολογεί συνεχώς νέα προγράμματα στην προσπάθειά του να ενισχύσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

 Ετσι,  το αργότερο στις αρχές Δεκεμβρίου 2018 αναμένετε να ανοίξουν τρία νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 760.000.000 ευρώ.

Το ένα αφορά στην εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το δεύτερο την επιβράβευση εκείνων που μέσα στην κρίση διατήρησαν το προσωπικό τους ή προχώρησαν σε προσλήψεις και το τρίτο την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου, της εστίασης, της ιδιωτικής εκπαίδευσης και της παροχής υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας.

 

  

Αρχίζοντας από το τελευταίο, το υπουργείο ρίχνει στην αγορά 60.000.000 ευρώ για τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων στην εστίαση, στο εμπόριο και στην ιδιωτική εκπαίδευση (Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, Γενική, Τεχνική, Επαγγελματική). Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 75.000 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της επένδυσης. Με τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση» η δράση θα εκταμιεύσει μικροπιστώσεις 10.000-150.000 ευρώ, με την επιδότηση να ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

 

Δικαίωμα επιδότησης έχουν αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης: α) έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, β) διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων και γ) έχουν κατ’ ελάχιστον συγκεκριμένες Ετήσιες Μονάδες μισθωτής Εργασίας (Ε.Μ.Ε) το έτος που προηγούνταν της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης.

 

Ειδικότερα, ως προς την εστίαση, σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής, ενίσχυση της ασφάλειας των χώρων και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μπορεί να συμμετάσχουν δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο, από παραδοσιακό καφενείο, από καφενείο χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια, από καφετέρια και internet καφέ.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν κτιριακές υποδομές, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους της επιχείρησης, που συνδέονται άμεσα είτε με την εξοικονόμηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν, μεταξύ άλλων, εργασίες για την αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με περιβαλλοντική μέριμνα, για την αντικατάσταση υαλοπινάκων ή / και πλαισίων με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, τη θερμομόνωση κτιρίων, για τις επεκτάσεις και τις διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ, τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση, την αναβάθμιση και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, για την αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, την προμήθεια, τη μεταφορά και την εγκατάσταση νέων, σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης, τη δημιουργία - κατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου και προσαρμογή υπάρχουσας ιστοσελίδας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, τη δημιουργία - ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά, την αντικατάσταση ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α και για την εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

 

Οι άλλες δύο δράσεις του ΕΣΠΑ προγραμματίζεται να δημοσιοποιηθούν στα τέλη του μήνα και να ανοίξουν για υποβολές ύστερα από 25 ημέρες. Στηρίζονται στην άμεση αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια, γι’ αυτό και αφήνεται κάποιο χρονικό διάστημα μεταξύ της δημοσιοποίησης της δράσης και του ανοίγματος των υποβολών.

 

 

 

 

 

400.000.000 € για εξωστρέφεια και 300.000.000 € για όσους δεν απέλυσαν προσωπικό 

 

Η πρώτη έχει προϋπολογισμό 400.000.000 ευρώ και αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχευση του υπουργείου, η ενίσχυση και ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων σε νέες αγορές. Θα υπάρχει ειδική μέριμνα για εξαγωγικές επιχειρήσεις και κίνητρα για επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ειδικές κατηγορίες, στις οποίες φαίνεται ότι δεν είναι πολύ πρόθυμες, όπως η τυποποίηση και η πρoτυποποίηση. Τα ποσοστά ενίσχυσης μπορεί να φτάσουν έως και το 75%.

 

Η δεύτερη δράση ονομάζεται «Ενισχύω - Επιβραβεύω», έχει προϋπολογισμό 300.000.000 ευρώ και αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες διατήρησαν το προσωπικό τους κατά τη διάρκεια της κρίσης ή το αύξησαν κατά το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη δράση. Ουσιαστικά, η δράση έχει δύο σκέλη: Το πρώτο είναι της επιβράβευσης και θα ενισχύει τη ρευστότητα της επιχείρησης με ένα κατ’ αποκοπή ποσό ανά εργαζόμενο, που θα αντιστοιχεί σε κάποιες ασφαλιστικές ημέρες.

 

Το δεύτερο σκέλος αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για να αυξήσουν το προσωπικό τους. Δεν είναι απαραίτητο το νέο προσωπικό να είναι πλήρους απασχόλησης, καθώς λαμβάνονται υπόψη οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας και όχι ο αριθμός των εργαζομένων. Οποιοσδήποτε εργάστηκε με πλήρες ωράριο μέσα στην επιχείρηση ή για λογαριασμό της κατά τη διάρκεια όλου του έτους αναφοράς υπολογίζεται ως μία μονάδα. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν όλο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα μιας Ε.Μ.Ε. Η επιβράβευση μπορεί να φτάσει και τα 10.000 ευρώ για μία επιχείρηση.

 

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους οκτώ στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, δηλαδή σε Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Υγεία, Υλικά, Κατασκευές. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι τουριστικές επιχειρήσεις. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να μην έχουν ασφαλιστικές εκκρεμότητες και ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές, όπως και να μην υλοποιούν προγράμματα του ΟΑΕΔ σχετικά με επιδότηση νέων θέσεων. Πηγή: Δημοκρατία

 

Διαβάστηκε 3785 φορές

Back to Top