Κυριακή, 23 Ιούνιος 2013 09:21

Επένδυση σε μικρό τυροκομείο

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(5 ψήφοι)

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια τάση για επιστροφή σε ποιοτική και βιώσιμη στροφή στην πρωτογενή παραγωγή και στην μεταποίηση ποιοτικών Ελληνικών προϊόντων με όνομα και ταυτότητα και φυσικά μοναδικές γεύσεις που αναγνωρίζουν τα εκατομμύρια των ξένων επισκεπτών – τουριστών, αλλά και οι πελάτες των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξαγωγών.

Φυσικά μια τέτοιας μορφής επένδυση απαιτεί σωστό σχεδιασμό από την αρχή και να μπορεί να αφιερώσει ο υποψήφιος επενδύτης και τα απαραίτητα κεφάλαια για την υλοποίηση ενός τέτοιου project αλλά και χρόνο.

Θα πρέπει να είναι κοντά σε κτηνοτρόφους για την άμεση προμήθεια της πρώτης ύλης.

Η οργάνωση και η λειτουργία ενός δικτύου υποστήριξης των παραγωγών μπορούν να δώσουν ώθηση στον κτηνοτροφικό τομέα.

 

Γίδα Σκοπέλου

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει πρωταγωνιστική θέση στον τομέα της κτηνοτροφίας και δη της εκτροφής γαλακτοπαραγωγών προβάτων και γιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Αρκεί να εκμεταλλευτεί την πρώτη ύλη της και να δώσει τα κίνητρα σε νέους, κυρίως, κτηνοτρόφους να αναπτύξουν τις μονάδες τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να «κτυπήσει» την ανεργία και να δώσει νέα δυναμική στις παραγωγικές δραστηριότητες της ελληνικής περιφέρειας.

 

Όμως για να το πετύχει θα πρέπει πρώτα από όλα να υπάρξει ένα στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης αλλά και στήριξης των Ελλήνων κτηνοτρόφων.

 

Η χώρα έχει πλεονέκτημα στο κομμάτι της γιδοτροφίας. Η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη σε πληθυσμό γιδιών (περίπου 5 εκατομμύρια αίγες) και πρώτη στη γιδοτροφία με 47,6% των αρμεγόμενων γιδιών της ΕΕ. Ωστόσο η εκτροφή αιγών αποτελεί σήμερα τον λιγότερο εκσυγχρονισμένο κλάδο της κτηνοτροφίας.

 

Η ελληνική κτηνοτροφία στηρίζεται κυρίως στην εκτροφή αιγοπροβάτων. Το αιγοπρόβειο γάλα αντιπροσωπεύει το 60% περίπου της συνολικής γαλακτοπαραγωγής της Ελλάδας και τουλάχιστον το 85% της παραγωγής της σε τυριά προέρχεται από αυτό το γάλα.

 

Είναι αποδεκτό από όλους πλέον ότι η πολιτεία σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (υπουργεία, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια) θα πρέπει να εστιάσει το ενδιαφέρον της στην οργάνωση και λειτουργία ενός δικτύου υποστήριξης του κτηνοτροφικού τομέα, ιδιαίτερα στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, όπου υπάρχουν μακρόχρονη κτηνοτροφική παράδοση και προϊόντα με ιδιαίτερη δυναμική στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

 

Προτεραιότητα και στόχος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων γαλακτοκομικών προϊόντων (ή τυποποιημένων προϊόντων κρέατος), που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των εκτροφών και θα έχουν εξαγώγιμα χαρακτηριστικά.

 

Γι' αυτόν τον λόγο απαιτείται να εκπονηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος στους εκτροφείς και τη διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου περιβάλλοντος ενθάρρυνσης της ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από συναφείς επιχειρήσεις (κυρίως μεταποιητικές).

 

Από 25.000 ευρώ ξεκινά το κόστος μιας μικρής επένδυσης. Υψηλά κέρδη από τη δημιουργία τυροκομείου

 

Η δημιουργία τυροκομείων μπορεί να προσφέρει στους κτηνοτρόφους τη δυνατότητα αύξησης του εισοδήματός τους, καθώς πλέον υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που τους επιτρέπει να προχωρούν στη μεταποίηση του προϊόντος μέσα στην κτηνοτροφική μονάδα και να διαθέτουν τα προϊόντα απευθείας στον καταναλωτή. Παράλληλα, η Ελλάδα διαθέτει ένα πλήθος τυροκομικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης που μπορούν να κερδίσουν περίοπτη θέση στις διεθνείς αγορές.

 

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει την αίτησή του (για τη δημιουργία τυροκομικής μονάδας) στην οικεία διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη μεταποίηση γάλακτος και παραγωγή προϊόντων αυτού.

 

Το κόστος για τη δημιουργία ενός τυροκομείου μέσα στην κτηνοτροφική μονάδα είναι ανάλογο με το μέγεθός του και τη δυνατότητα παραγωγής. Υπολογίζεται ότι για ένα μικρό τυροκομείο το κόστος εξοπλισμού είναι περί τις 25.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο χώρος εγκατάστασης. Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις» επιτρέπει στον παραγωγό να προχωρεί στη μεταποίηση του προϊόντος μέσα στην κτηνοτροφική μονάδα.

 

Και ακόμα προβλέπει ότι ο παραγωγός θα διατηρεί τον ασφαλιστικό φορέα του που είναι ο ΟΓΑ, ενώ θα μπορεί να διαθέτει απευθείας τα προϊόντα του σε σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές ή στο κατάστημα που θα δημιουργήσει.

 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι ακολουθείται η διαδικασία αδειοδότησης «μίας στάσης», που απλουστεύει την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης.

 

Η ποιοτική υπεροχή του Ελληνικού τυριού.

Στόχος είναι να αναδειχθεί η ποιοτική υπεροχή των ελληνικών τυριών (που παρασκευάζονται από αιγοπρόβειο γάλα) σε σχέση με άλλα συγγενή προϊόντα που παρασκευάζονται σε άλλες χώρες από αγελαδινό γάλα. Αλλά και να προβληθούν τα ελληνικά τυροκομικά προϊόντα.

 

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να διαφοροποιήσει και να διασφαλίσει τα προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιότυπα χαρακτηριστικά, δημοσίευσε τον Κανονισμό 2081/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και Ονομασιών Προέλευσης των Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων.

 

Για να δικαιούται ένα γεωγραφικό προϊόν ή τρόφιμο Προστατευόμενη Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) θα πρέπει, πέραν των άλλων, να ανταποκρίνεται σε ορισμένες προδιαγραφές, δηλαδή να παράγεται παραδοσιακά σε μια επακριβώς οριοθετημένη περιοχή, στο ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον της οποίας αποδίδονται τα πρωτότυπα χαρακτηριστικά του.

 

Κάθε παραδοσιακή ονομασία, σύμφωνα με αυτόν τον Κανονισμό, αποτελεί μια κληρονομιά η οποία ανήκει σε όλους όσοι ζουν και θα ζήσουν στην περιοχή που δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε το παραδοσιακό προϊόν.

 

Τρόπος παρασκευής  των τυριών

Οι προδιαγραφές υγιεινής που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις

 

Οι βασικές απαιτήσεις των εγκαταστάσεων για την παρασκευή των τυριών είναι οι εξής:

•Να είναι καθαρές, τακτοποιημένες, χωρίς απορρίμματα και να συντηρούνται ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

•Να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες ώστε να επιτρέπουν την εφαρμογή κανόνων ορθής υγιεινής.

•Να έχουν επαρκή εφοδιασμό σε ζεστό και κρύο πόσιμο νερό.

•Να έχουν κατάλληλες σήτες σε πόρτες και παράθυρα, ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος εντόμων, τρωκτικών, πτηνών κ.λπ.

•Να έχουν επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό.

•Να έχουν επαρκείς εγκαταστάσεις για το πλύσιμο των συσκευών και των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.

•Να έχουν κατάλληλη αποχέτευση των λυμάτων.

 

Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τυριά είναι απαραίτητο να είναι κατασκευασμένες από υλικά που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών. Τέτοια υλικά είναι το μάρμαρο, οι ανοξείδωτες κατασκευές ή πλαστικά κατάλληλα για τρόφιμα.

 

Όμως πολλά από αυτά τα υλικά δεν επιτρέπουν το στράγγισμα και επομένως παραμένει υγρασία μεταξύ της επιφάνειας και του τυριού, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη επικίνδυνων μικροοργανισμών.

 

Προϋπόθεση είναι ότι όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τυριά θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά και να απολυμαίνονται.

 

Υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με το τυρί πρέπει να πληρούν τους όρους καταλληλότητας για τρόφιμα σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 

Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π) επιδοτούνται δείτε στο τέλος.

Υψηλή ποιότητα και καλή φήμη στο εξωτερικό έχουν τα παραδοσιακά τυριά της Ελλάδας

 

Ανάμεσα στα ελληνικά παραδοσιακά τυριά που είναι ΠΟΠ περιλαμβάνονται τα εξής:

 

Φέτα, Κασέρι, Κεφαλογραβιέρα, Μανούρι, Γαλοτύρι, Κοπανιστή, Γραβιέρα Κρήτης, Γραβιέρα Νάξου, Γραβιέρα Αγράφων, Σφέλα, Ανεβατό, Καλαθάκι Λήμνου, Κατίκι Δομοκού, Λαδοτύρι Μυτιλήνης, Μετσοβόνε, Μπάτζος, Ξινομυζήθρα Κρήτης, Πηχτόγαλο Χανίων, Σαν Μιχάλη και Φορμαέλα Αράχοβας Παρνασσού.

 

Καθώς μάλιστα τα ελληνικά παραδοσιακά τυριά παρασκευάζονται από γάλα ζώων που διατρέφονται με ελεύθερη βόσκηση σε περιοχές που δεν χρησιμοποιούνται λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα και άλλοι ρυπαντές και υπό αυτήν την έννοια αποτελούν βιολογικά προϊόντα.

 

Έτσι το κύριο χαρακτηριστικό που έχουν τα παραδοσιακά τυριά της Ελλάδας είναι η υψηλή τους ποιότητα και τα πρωτότυπα χαρακτηριστικά τους, στα οποία οφείλουν και την καλή φήμη τους.

 

Για την παρασκευή αυτών των τυριών χρησιμοποιούνται, σχεδόν αποκλειστικά, πρόβειο και γίδινο γάλα, τα οποία διαφέρουν σημαντικά στη σύσταση και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους από το αγελαδινό.

 

Είναι φυσικό και αναμενόμενο, κατά συνέπεια, και τα τυριά που παρασκευάζονται από αυτά τα γάλατα να είναι διαφορετικά. (Πηγή: Έθνος)

 

 

 

Κεφαλοτύρι

 

 

Κοπανιστή 

Αχ! από μικρή στο άρμεγμα! 

Οι Αγροτικές Ευκαιρίες©  αναλαμβάνουν  για ένα υποψήφιο επενδυτή:

Την αρχική μελέτη σκοπιμότητας, κόστους, διαδικασίας υλοποίησης, με ολοκληρωμένη παρουσίαση με προτάσεις και λύσεις (μόνο για εσάς).

Την ολοκληρωμένη μελέτη – έρευνας και αξιολόγηση προμηθευτών,  εξοπλισμού με συνεργαζόμενους επιλεγμένους συνεργαζόμενους επιστήμονες – πανελλαδικά - και την διαδικασία επίβλεψης με το «κλειδί στο χέρι» μιας μικρής τυροκομικής μονάδας.

Την κατάθεση μελέτης για επιδότηση, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210-8818416 

Επικοινωνία

Ζωική Παραγωγή 

Επιδοτήσεις 

 

Αγροτικές Ευκαιρίες  ©  2013  

Διαβάστηκε 15345 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 06 Απρίλιος 2014 09:15

Back to Top