Οι αγροτικές Ευκαιρίες με συνεργαζόμενες επιστήμονες ανά ειδικότητα μπορούν να προσφέρουν στον υποψήφιο παραγωγό αιθέριου ελαίου τα εξής: 

Back to Top