Τι είναι οι κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής;

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(4 ψήφοι)

Μια νέα πνοή και κατεύθυνση έρχεται να ολοκληρώσει και νομοθετικά το κενό της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος που σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και ιδιαίτερα στην χώρα μας δέχτηκε την αλόγιστή εκμετάλλευση για χάρη του κέρδους και μόνο!

Πρόκειται για νομοθεσία που ισχύει από το 2004 και παρεμβαίνει σε όλο το φάσμα της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Οι κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.) καθορίζουν επίσης τους κανόνες στις περιπτώσεις περιοχών ή ζωνών που εντάσσονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας. 

 

Ειδικότερα, οι Κ.Ο.Γ.Π. αφορούν την διαχείριση του εδάφους. Στόχος τους είναι να κατευθύνουν τον παραγωγό στον περιορισμό της κατεργασίας του εδάφους, ώστε να περιορισθεί η κατανάλωση ενέργειας και η καταστροφή της δομής του εδάφους.

 

Για την προστασία από την διάβρωση, που μαζί με την υπερβόσκηση είναι πραγματική μάστιγα και για την Κρήτη, οι Κ.Ο.Γ.Π. επιβάλλουν να γίνεται η καλλιέργεια κατά τις ισοϋψείς ή διαγώνια, ώστε να δημιουργούνται αναχώματα. Επίσης, πρέπει να αφήνονται κατά διαστήματα ζώνες ακαλλιέργητες, πλάτους 1-2 μέτρων, για να μειώνεται η ορμή απορρής των υδάτων σε μια έντονη βροχόπτωση.

 

Οι Κ.Ο.Γ.Π. απαγορεύουν ρητά την καταστροφή των φυσικών ορίων, των φυτοφρακτών και της φυσικής βλάστησης στις ρεματιές και τα ποτάμια. Απαγορεύουν επίσης την η αλλαγή της φυσικής πορείας του νερού.

 

Χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να αποφεύγονται στα χωράφια διότι εμφανίζεται το υπέδαφος ακόμα και όταν η άροση δεν είναι βαθιά

 

Οι Κ.Ο.Γ.Π. συνδέουν την προστασία των υδάτινων πόρων με την λίπανση των καλλιεργειών. Πολλές φορές τα λιπάσματα που βάζουμε ξεπλένονται με τα νερά της βροχής, μολύνουν τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά και καταλήγουν στις πηγές, με αποτέλεσμα να πίνουμε νερό που περιέχει λίπασμα.

 

Επιπλέον, τα λιπάσματα, που ρυπαίνουν τα επιφανειακά νερά προκαλούν συχνά φαινόμενα "ευτροφισμού". Έτσι ονομάζεται η ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας σε αβαθή επιφανειακά νερά που ανανεώνονται δύσκολα. Οι θρεπτικές ουσίες που ξεπλένονται από τις καλλιέργειες "λιπαίνουν" τα νερά και ευνοούν την υπερβολική ανάπτυξη ορισμένων φυτικών οργανισμών που στερούν το οξυγόνο από τα ψάρια και τους άλλους ζωικούς οργανισμούς, που πεθαίνουν από ασφυξία.

 

Οι Κ.Ο.Γ.Π. κατευθύνουν τους παραγωγούς στη χρήση του σωστού λιπάσματος, ανάλογα με την εποχή, το έδαφος και την καλλιέργεια και απαγορεύουν την χρήση και την αποθήκευση λιπασμάτων δίπλα σε ποτάμια, πηγές ή πηγάδια, τα οποία κινδυνεύουν να ρυπανθούν.

 

Η προστασία των υδατικών πόρων προϋποθέτει και την προστασία από τα φυτοφάρμακα. Εκτός από την σωστή λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά το γέμισμα των βυτίων, που δεν πρέπει να γίνεται απ  ευθείας από την πηγή γιατί, διότι υπάρχει κίνδυνος να αντίστροφης ροής του διαλύματος από το βυτίο προς την πηγή.

Επί πλέον οι παραγωγοί οφείλουν να τρυπούν και να καίνε σε ισχυρή φλόγα τις συσκευασίες των λιπασμάτων και των φαρμάκων, ώστε να μην είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν.

 

Απαγορεύεται η άμεση απόρριψή τους, ιδιαίτερα κοντά σε πηγές, πηγάδια και ποτάμια.

 

Πέρα από την διαφύλαξη της ποιότητας του νερού, σημαντική είναι και η συνετή και οικονομική χρήση του. Η σωστή λειτουργία των αρδευτικών δικτύων και η γνώση των αναγκών σε νερό κάθε καλλιέργειας είναι απαραίτητη.

 

Και η κτηνοτροφία επιβαρύνει την ποιότητα του νερού, όταν δεν γίνεται σωστή διαχείριση της κοπριάς ή όταν ο αριθμός των ζώων που βόσκουν σε μια ρεματιά είναι ανεξέλεγκτος. Τότε έχουμε ρύπανση των νερών από νιτρικά, αλλά και μόλυνσή τους από τα μικρόβια που ζουν στην κοπριά.

 

Η πυκνότητα της βόσκησης καθορίζεται από τους Κ.Ο.Γ.Π. που δίνουν κατευθύνσεις όχι μόνο στην γεωργία, αλλά και στην κτηνοτροφία με γνώμονα την προστασία των νερών και την διατήρηση της γονιμότητας των βοσκοτόπων. Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε ότι για τα αιγοπρόβατα στα νησιά, η πυκνότητα της βόσκησης ορίζεται στα 10 ως 15 στρέμματα ανά ζώο. Στην πραγματικότητα θεωρείται επιτυχία αν αντιστοιχεί 1 στρέμμα ανά ζώο.

 

Οι Κ.Ο.Γ.Π. ορίζουν ότι πρέπει να τηρούνται προσεκτικά οι ημερομηνίες εισόδου και εξόδου σε κάθε βοσκότοπο, ώστε να είναι δυνατή η αναβλάστησή του. Επί πλέον απαγορεύουν την καύση των βοσκοτόπων που αποτελεί παγιωμένη πρακτική στην Κρήτη. Επίσης οι Κ.Ο.Γ.Π. ορίζουν αναλυτικά πως πρέπει να γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων, ώστε μετά από ζύμωση (κομποστοποίηση) να μετατραπεί σε χρήσιμο υποπροϊόν.

 

 

Τέλος, οι Κ.Ο.Γ.Π. καθορίζουν τις παραμέτρους που σχετίζονται με την ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων.

 

Συνοψίζοντας, οι κατευθύνσεις που δίνονται από τους Κ.Ο.Γ.Π. αποσκοπούν:

 

- στην αειφορική διαχείριση της γης και των φυσικών πόρων

- στην προστασία και διαφύλαξη του αγροτικού τοπίου

- την προστασία της υγείας των αγροτών και των καταναλωτών

 

Με απλά λόγια, οι Κ.Ο.Γ.Π. είναι μια νομοθεσία που επιβάλλει κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο και να το επιζητούμε οι ίδιοι. Ζαχαρίας Τσιριντάνης / www.ecocrete.gr

 

κάντε κλικ σε κάθε σύνδεσμο για δείτε πηγές και Νομολογία

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

 

ΦΕΚ: Β 142 20040129

 

ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (Πλήρη ανάλυση του Φ.Ε.Κ).

 

 

Στο βίντεο που ακολουθεί (ντοκιμαντέρ) θα δείτε το τεράστιο διατροφικό σκάνδαλο στην Αμερική και πως με την ανέχεια των τελευταίων κυβερνήσεών της οι πολυεθνικές θέλουν να ελέγχουν τη διατροφή.

 

 

 

Οι ενότητες του βίντεο είναι:

 

 

 

1) Πως παρασκευάζονται τα έτοιμα φαγητά και ποιους κινδύνους κρύβει η κατανάλωσή τους. 

 

 

 

2) Με ποιο τρόπο οι κολοσσοί στην Αμερική θέλουν να ελέγχουν τους κτηνοτρόφους και τους πτηνοτρόφους.

 

 

 

3) Πως η Monsanto απειλή και εξολοθρεύει τους Αμερικανούς αγρότες, όταν αυτοί αντιστέκονται στην καλλιέργεια μεταλλαγμένων σπόρων.

 

 

 

Δείτε το ντοκιμαντέρ:

 


 

 

 Αρχική σελίδα 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 5512 φορές

Back to Top