Τετάρτη, 02 Δεκέμβριος 2015 10:25

Μελέτη της ευεργετικής επίδρασης των Αρωματικών Φυτών στην διατροφή των Αιγοπροβάτων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Την επίδραση της ενσωμάτωσης τριών αρωματικών φυτών και των αιθέριων ελαίων τους στο σιτηρέσιο αρνιών και στα χαρακτηριστικά του κρέατος που αυτά παρήγαγαν, μελέτησε, στα πλαίσια του ΑγροΕΤΑΚ: «Η συμμετοχή των αρωματικών φυτών στη διατροφή των προβάτων και η επίδραση τους στην κρεοπαραγωγική τους ικανότητα και την ποιότητα του κρέατος», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Ζωικής Παραγωγής, στα Γιαννιτσά η Δρ. Ευδοκία Κρυσταλλίδου. 

 

Τα αρωματικά φυτά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ρίγανη (Origanum vulgare L.), το φασκόμηλο (Salvia triloba L.) και το δεντρολίβανο (Rosmarinus officinalis L.), ενώ για την πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 49 αρσενικά απογαλακτισμένα αρνιά της φυλής Φλώρινας (Πελαγονίας). 


 

Αναλυτικότερα ολόκληρο το άρθρο της Δρ. Κρυσταλλίδου, με τίτλο «Η συμβολή των αρωματικών φυτών στη διατροφή των αρνιών» έχει ως κάτωθι:

Η προβατοτροφία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα, προσφέρει εισόδημα σε χιλιάδες αγροτικές οικογένειες και συνεισφέρει σημαντικά στην αγροτική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις απομονωμένες και μειονεκτικές περιοχές.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μείωση της κατανάλωσης των προϊόντων του κλάδου, αύξηση του κόστους παραγωγής και μείωση της κερδοφορίας των παραγωγών η οποία έχει οδηγήσει σε ύφεση την προβατοτροφία. Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπισθεί αυτή η ύφεση κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία προϋποθέσεων για βελτιώσεις στην παραγωγικότητα και στην ποιότητα των προϊόντων. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες εξέλιξης.

Η συμμετοχή των αρωματικών φυτών στη διατροφή των προβάτων μπορεί να συμβάλει στην αύξηση και βελτίωση της παραγωγικότητας αλλά και στην δημιουργία προϊόντων ιδιαίτερα ελκυστικών για τον καταναλωτή. Η αντιμικροβιακή δράση πολλών αιθέριων ελαίων κατά παθογόνων μικροοργανισμών είναι δυνατόν να συμβάλει στη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών, και κατ’ επέκταση στην εμφάνιση ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων, και τη διαβίβασή τους από τα ζώα στον άνθρωπο. Η αντιοξειδωτική τους δράση που μπορεί να συνεισφέρει στη σταθερότητα και την γευστικότητα των ζωοτροφών καθώς και στη βελτίωση της διάρκειας ζωής και της ποιότητας των ζωικών προϊόντων, λόγω μειωμένης οξείδωσης. Επιπλέον η δυνατότητα βελτίωσης της πεπτικότητας, με παράλληλη μείωση της μεθανογένεσης και της απέκκρισης αζώτου στα μηρυκαστικά βοηθά στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Υπάρχουν τέλος ενδείξεις για την προαγωγής της ανάπτυξης όπως αύξηση του ρυθμού μετατρεψιμότητας της τροφής και της ημερήσιας αύξησης βάρους, με την ενσωμάτωση αιθέριων ελαίων στο σιτηρέσιο.

Στα πλαίσια του Ερευνητικού και Τεχνολογικού Αναπτυξιακού έργου Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ): <<Η συμμετοχή των αρωματικών φυτών στη διατροφή των προβάτων και η επίδραση τους στην κρεοπαραγωγική τους ικανότητα και την ποιότητα του κρέατος >> το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Ζωικής Παραγωγής, Γιαννιτσά από τη Δρ. Ευδοκία Κρυσταλλίδου μελετήθηκε η επίδραση της ενσωμάτωσης τριών αρωματικών φυτών και των αιθέριων ελαίων τους στο σιτηρέσιο αρνιών και στα χαρακτηριστικά του κρέατος που αυτά παρήγαγαν. Τα αρωματικά φυτά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ρίγανη (Origanum vulgare L.), το φασκόμηλο (Salvia triloba L.) και το δεντρολίβανο (Rosmarinus officinalis L.).

Για την πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 49 αρσενικά απογαλακτισμένα αρνιά της φυλής Φλώρινας (Πελαγονίας). Η επιλογή της φυλής βασίστηκε στην υψηλή κρεοπαραγωγική της ικανότητα. Τα ζώα χωρίστηκαν σε 7 ομάδες. Μια ομάδα αποτέλεσε το μάρτυρα και στην οποία χορηγήθηκε το σύνηθες σιτηρέσιο ανάπτυξης. Σε τρεις ομάδες χορηγήθηκε το ίδιο σιτηρέσιο με εκείνο του μάρτυρα στο οποίο ενσωματώθηκε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα αρωματικά φυτά (ρίγανη, φασκόμηλο και δενδρολίβανο), ενώ σε μια πέμπτη προστέθηκε μείγμα και των τριών εξεταζόμενων φυτών. Στις τελευταίες δύο ομάδες προστέθηκε μείγμα των τριών αιθέριων ελαίων σε δυο διαφορετικές δοσολογίες.

Τα αποτελέσματα μετά από τις 60 μέρες που διήρκησε η μελέτη έδειξαν ότι για το διάστημα αυτό υπήρξαν διαφορές στο τελικό σωματικό βάρος των ζώων. Υπερτερούσαν τα ζώα που ταΐστηκαν με φασκόμηλο, μίγμα και από τα τρία φυτά καθώς και μίγμα των αιθέριων ελαίων ενώ ακολουθούσαν αυτά με τη ρίγανη και το δενδρολίβανο. Η αύξηση αυτή του βάρους ήταν επακόλουθο της αντίστοιχα μεγαλύτερης πρόσληψη τροφής. Παράλληλα εξετάσεις σε δείγματα κρέατος έδειξαν ότι τα αρωματικά φυτά επιδρούν θετικά στα οργανοληπτικά και αντιοξειδωτικά χαρακτηριστικά καθώς και στο προφίλ των λιπαρών οξέων. Η συμμετοχή επομένως των αρωματικών φυτών στη διατροφή των αρνιών μπορεί να συμβάλει στην αύξηση και βελτίωση της παραγωγικότητας και να συνεισφέρει στη δημιουργία προϊόντων ιδιαίτερα ελκυστικών για τον καταναλωτή.


 

Σχετικά Σεμινάρια Αγροτικών Ευκαιριών ( Ζωικής Παραγωγής και Τυροκομίας) 

 

Νέος Κτηνοτρόφος 

 

Τυροκομία 

 

Διαβάστηκε 3570 φορές

Back to Top